Tagged Politik

Utredning ska ge effektivare hyresförhandlingar

Ett oberoende skiljedomsförfarande ska lösa de tvister som uppstår i de årliga förhandlingarna om hyresjusteringar. En utredning, som kommer att ledas av hovrättsrådet Jan Josefsson, tillsätts nu av regeringen.

Läs mer

Hon lämnar Veidekke för Moderaterna

Linda Jonsson lämnar Veidekke Sverige och tillträder den 1 januari 2020 en tjänst hos Moderaterna i Riksdagen, där hon kommer att jobba som politisk sakkunnig i civilutskott med särskilt fokus på att utveckla partiets bostadspolitik.

Läs mer

Hemlöshet kan bli ekonomisk kris för kommuner

Om inte politikerna tar krafttag mot den accelererande hemlösheten kommer Sveriges kommuner snart att stå inför en ekonomisk och social kris. Det menar den bostadspolitiska experten Linda Jonsson med anledning av Veidekkes nya rapport ”Från nyanländ till hemlös”.

Läs mer

Fastighetstidningen nummer 6 ute nu!

Fastighetstidningen nr 6 2019

I detta nummer av Fastighetstidningen intervjuar vi Fredrik Reinfeldt och Sveriges meste bostads-twittrare Johan Braw. Vi bokade en kontorsplats på Wework i Stockholm för att undersöka coworking som affärsidé, samt gör ett djupdyk i trygghetsfrågan – och visar hur flera positiva krafter i samhället är på väg att vända de negativa trenderna.

Läs mer