Tagged Politik

Vill ha tydliga besked om krispaket

Nu kräver Fastighetsägarna tydliga besked från regeringen om de praktiska detaljerna i statens hyresstödspaket. Då både näringsidkare och fastighetsägare redan nu drabbas hårt kräver Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo snabba besked så att förhandlingarna kan komma igång.

Läs mer

”Precis som Järva håller ihop måste Sverige hålla ihop”

Akallabon och ¬ den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anders Österberg har startat initiativet Järvahjälpen. Detta då området, bland annat på grund av trångboddhet, är hårt drabbat av pandemin.

Läs mer

Hyresstöd välkomnas av branschen

Fastighetsägarna välkomnar regeringens hyresstödspaket till företag inom hotell, restauranger och sällanköpshandel. På bolaget Citycon väntar man sig att det kan komma in förfrågningar från hyresgäster.

Läs mer

Nya tillfälliga bestämmelser för regler kring årsstämmor

Fastighetsägarna gick under förra veckan ut med råd om hur bostadsrättsföreningar ska tänka kring årsstämmor under coronavirusets utbredning. Nu har kommer regeringen med förslag på tillfälliga bestämmelser för att råda bot på situationen.

Läs mer

Lågt betyg för regeringens bostadspolitik

Regeringen får definitivt inget bra betyg i en Sifo-undersökning som HSB beställt. 60 procent anser att Bolund & Co inte gjort något åt bostadsbristen. Ett bevis för att regeringen nedprioriterat bostadspolitiken menar Anders Lago på HSB.

Läs mer