Tagged juridik

Samarbetar med Försäkringskassan mot svartkontrakt

Att samarbeta med Försäkringskassan kan vara ett effektivt sätt att komma tillrätta med oriktiga hyresförhållanden. Ett arbete Catarina Johansson Nyman, VD Skärholmens Fastighetsägare, menar är grunden för att motarbeta otrygghet.

Läs mer