Tagged juridik

Checklista ska minska risken för kriminell verksamhet i lokaler

Sexhandel, drogcentraler och organiserad brottslighet – det brottsförebyggande arbetet har blivit en allt större del i många fastighetsbolags vardag. För att minska risken för kriminell verksamheten i uthyrda lokaler har Fastighetsägarna lanserat en checklista.

Läs mer

Fler lägenheter till kön tack vare arbete mot svartkontrakt

Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem lyckade under 2019 frigöra 50 procent fler lägenheter till bostadsförmedlingens kö än under 2018. Ett resultat bolaget kopplar till ett effektivt arbete mot oriktiga hyresförhållanden.

Läs mer