Tagged Hyresrätt

Det våras för hyresrätten

Med en allt mattare bostadsrättsmarknad har hyresrätten hamnat i fokus. Fastighetsägare har inga problem att fylla upp nyproducerade hyreshus och bostadsrättsprojekt konverteras. Är det en trend som håller i sig eller bara ett hack i kurvan?

Läs mer

Fastighetstidningen nr 2 2019 ute nu

Vi är med nytt nummer! Där träffar vi en färsk bostadsminister som simmar lugn, besöker MIPIN för att höra hur utländska investerare ser på svenska transaktionsmarknaden. Vi kikar även på framtidsutsikterna för den bostadsform som ökar mest just nu – hyresrätten.

Läs mer

”Strukturella hinder för utländska byggbolag”

En rapport från Sabo har studerat i vilken mån utländska byggbolag kan konkurrera på den svenska bostadsmarknaden. Slutsatsen är att trots lägre priser har de svårt att vinna anbud. Det finns strukturella hinder menar Sabo.

Läs mer

Heimstaden köper hyresfastigheter för 1,4 miljarder euro

Nästan 10 000 lägenheter och en prislapp på 1,4 miljarder euro. Heimstadens förvärv av bostäder i Nederländerna är deras största affär hittills. ”Vi känner oss trygga med den hyresreglering som finns i landet”, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Läs mer