Tagged Hyra

Ny app ska underlätta kontakten med de boende

I höst blir det enklare för boende och fastighetsägare att kommunicera med varandra. Då lanserar nämligen Fastighetsägarna Service en boendeapp där de boende kan betala sin avgift eller hyra, få information från styrelsen eller hyresvärden och beställa boendetjänster.

Läs mer

Utredning som skakar om

Nu är den igång, utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Så gott som hela det politiska Sverige har haft åsikter. Här analyserar Andreas Ericson varför utredningen får partier och lobbyister att skälva.

Läs mer

”Fastighetsföretag är inga sprängfyllda kassavalv”

En del debattörer erbjuder nu generöst bostadsföretagens pengar för att införa hyresstopp och hyresfria månader. Det är ingen bra idé om vi vill undvika att pandemikrisen ska blomma ut i en fullskalig finans- och fastighetskris, menar Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige

Läs mer

Reformer är grunden för återstart när krisen är över

Nu gäller det att samverka för att skapa goda förutsättningar för en återstart av ekonomin. Det menar Reinhold Lennebo, som i sin ledare av samma anledning också välkomnar utredningen om fri hyressättning i nyproduktion.

Läs mer

Över hälften får stöd av fastighetsägare

Restauranger, caféer och hotell har haft det tufft under coronakrisen. Men de har samtidigt fått hjälp av sina hyresvärdar. En undersökning gjord av Fastighetsägarna visar att fler än hälften har fått anstånd med hyresinbetalningen, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av lokalhyran eller tillfälliga hyresrabatter.

Läs mer

Jernhusens stöttar med hyressänkning

Jernhusen avsätter 250 miljoner kronor för att stötta hyresgäster under coronakrisen. Stödet innefattar bland annat en hyressänkning på upp till 50 procent under årets andra och tredje kvartal.

Läs mer

Hyresstöd välkomnas av branschen

Fastighetsägarna välkomnar regeringens hyresstödspaket till företag inom hotell, restauranger och sällanköpshandel. På bolaget Citycon väntar man sig att det kan komma in förfrågningar från hyresgäster.

Läs mer