Tagged Hotell

Magnolia säljer två hotellprojekt till Alecta

Magnolia Bostad säljer två hotellprojekt i Halmstad och Lund till tjänstepensionsbolaget Alecta. Försäljningarna omfattar totalt cirka 500 rum och bedömt fastighetsvärde vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 700 miljoner kronor.

Läs mer