Tagged hållbarhet

Krisen tydliggör riskerna

Coronakrisen sätter naturligtvis sin prägel på precis allt just nu. Årsstämmor, där bolagens hållbarhetsrapporter skulle granskats hårt, ställs in och flyttas fram. Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum menar att det är viktigt att inte tappa fokus på hållbarhetsarbetet, utan snarare dra lärdomar.

Läs mer

Tidningsbranschen vill slippa insamling

I det krispaket för medierna som kulturminister Amanda Lind presenterade i fredags finns även en utfästelse att se över hur tidningar och tidskrifter ska belastas med kostnader för hushållsnära tidningsinsamling. Vad det kommer att innebära i praktiken är ännu inte känt.

Läs mer

Öbos digitalisering sysselsätter arbetslösa

Örebrobostäder (Öbo) installerar nya digitala mediaboxar i de flesta av sina drygt 22 000 lägenheter. Projektet ska pågå under ett år och har skapat arbetstillfällen för 20 arbetslösa personer.

Läs mer