Tagged Fastighetsbranschen

”Det är som att röra sig i en film”

För Mats Hederos, vd för AMF-fastigheter har de senaste fyra veckorna inneburit oerhört mycket jobb som tagit energi. ”Jag försöker sova så mycket jag kan”.

Läs mer

En plats för virusfria synpunkter

När det på grund av smittrisken inte går att genomföra fysiska samrådsmöten kan det istället ske i en digital plattform. Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle tror att verktyget Placetoplan, som han varit med och utvecklat, kommer få en skjuts i coronatider.

Läs mer

Hyresstöd välkomnas av branschen

Fastighetsägarna välkomnar regeringens hyresstödspaket till företag inom hotell, restauranger och sällanköpshandel. På bolaget Citycon väntar man sig att det kan komma in förfrågningar från hyresgäster.

Läs mer

”Viktigt att ha förståelse för den stress som kunder och hyresgäster upplever nu”

Just nu slår coronaviruset och de restriktioner som följer hårt mot flera branscher. Nu går Fastighetsägarna ut med rekommendationer hur fastighetsbolagen kan underlätta för kunder i det rådande läget.

Läs mer

Fastighetsbolagen räknar med långsiktiga effekter

”Vi utgår från att vi behöver uppvisa flexibilitet”, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs med anledning av att hyresgäster får problem. Hos Pandox som äger och förvaltar hotellfastigheter räknar man med en lång svacka.

Läs mer

Bra återbetalning för Tessins investerare

Tessin, som crowdfundar kapital för fastighetsprojekt, har återbetalat över en miljard kronor till sina medlemmar. Men bolaget betonar också risken i investeringsformen och lanserar därför nya finansieringskällor i form av fonder.

Läs mer

Svårare att låna för små fastighetsägare efter FI-krav

Finansinspektionen anser att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter och höjer kapitalkraven vid utlåning. Det kan påverka mindre aktörer som inte har tillgång till alternativa finansieringskällor.

Läs mer