Tagged Fastighetsbolag

Debatt: ”Stora risker för den som får investeringsstöd”

Med nuvarande undantagsregler är det stor risk att en fastighetsägare kan bli återbetalningsskyldig. Josef Wikell, ägare av Skytten Fastighet AB, menar att formerna för investeringsstödet måste göras om. Han har tidigare sökt stöd för att bygga upp ett bestånd i egen förvaltning. Men det visade sig att den planerade produktionen av volymelement i egen fabrik helt enkelt skulle ske till för låg kostnad för att erhålla investeringsstöd. Nu vill han komma tillrätta med stödets utformning.

Läs mer