Tagged Fastighetsägarna

”Fastighetsägare vill ta ett större ansvar än kommunerna kan erbjuda”

Att låta fastighetsägare själva välja vem som ska samla in och behandla allt sitt avfall blir dyrt och ineffektivt, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar. Tvärtom menar Fastighetsägarnas Rikard Silverfur.

Läs mer

Utredning ska ge effektivare hyresförhandlingar

Ett oberoende skiljedomsförfarande ska lösa de tvister som uppstår i de årliga förhandlingarna om hyresjusteringar. En utredning, som kommer att ledas av hovrättsrådet Jan Josefsson, tillsätts nu av regeringen.

Läs mer

Fastighetstidningen nummer 6 ute nu!

Fastighetstidningen nr 6 2019

I detta nummer av Fastighetstidningen intervjuar vi Fredrik Reinfeldt och Sveriges meste bostads-twittrare Johan Braw. Vi bokade en kontorsplats på Wework i Stockholm för att undersöka coworking som affärsidé, samt gör ett djupdyk i trygghetsfrågan – och visar hur flera positiva krafter i samhället är på väg att vända de negativa trenderna.

Läs mer