Tagged Fastighetsägarna

”Var generös och ta direktkontakt med hyresgästen”

Få kunder i besöksnäringen, varsel och permitteringar fortsätter att öka. Många hyresgäster rapporterar om problem. Fastighetsägarna Sverige, uppmanar medlemsföretagen att i möjligaste mån underlätta för hyresgäster som påverkats av coronapandemin.

Läs mer

”Viktigt att ha förståelse för den stress som kunder och hyresgäster upplever nu”

Just nu slår coronaviruset och de restriktioner som följer hårt mot flera branscher. Nu går Fastighetsägarna ut med rekommendationer hur fastighetsbolagen kan underlätta för kunder i det rådande läget.

Läs mer

Grästorps kommun låter även privata lämna bud

Kommuner kringgår LOU när de utan upphandling låter Riksbyggen bygga och förvalta fastigheter i landet anser Fastighetsägarna. Men i Grästorp i Skaraborg har kommunledningen ändrat sig och släpper in även privata anbud när nybyggnation ska ske.

Läs mer

Inget radikalt systemskifte – men social housing lär införas

Hemlösheten bland personer utan sociala problem går inte längre att lösa med en generell bostadspolitik. Det menade forskaren Anna Granath Hansson när hennes rapport om social housing diskuterades på ett seminarium hos Fores.

Läs mer

Checklista ska minska risken för kriminell verksamhet i lokaler

Sexhandel, drogcentraler och organiserad brottslighet – det brottsförebyggande arbetet har blivit en allt större del i många fastighetsbolags vardag. För att minska risken för kriminell verksamheten i uthyrda lokaler har Fastighetsägarna lanserat en checklista.

Läs mer

Debatt: förpackningsinsamlingen ska ta sitt ansvar

Att Förpackningsinsamlingen försöker slippa undan att hämta glas och returpapper i bostadshus gillas inte av företrädare för boende och fastighetsägare. I en gemensam debattartikel uppmanar de kommunerna att inte vika ner sig i förhandlingarna.

Läs mer