Tagged Bostadsrätt

Nya tillfälliga bestämmelser för regler kring årsstämmor

Fastighetsägarna gick under förra veckan ut med råd om hur bostadsrättsföreningar ska tänka kring årsstämmor under coronavirusets utbredning. Nu har kommer regeringen med förslag på tillfälliga bestämmelser för att råda bot på situationen.

Läs mer

Veidekke och Anor köper i Göteborg

Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter köper fastigheten Masthugget 43:9 i centrala Göteborg. Säljare är Elof Hansson Fastigheter och den obebyggda fastigheten ingår i detaljplanen för utvecklingsprojektet vid Masthuggskajen som vann laga kraft i fjol.

Läs mer

Riksbyggens förslag till bostadssamtalen

Nya åtgärder behövs för att få in unga vuxna på bostadsmarknaden. Det menar Riksbyggen, som föreslår ett förmånligt statligt startlån för unga som vill köpa bostad.

Läs mer