Tagged Bostadsmarknad

Kolla vilka bostäder som fanns i Förrådet!

Det råder bostadsbrist i Göteborg. Då bad Bostadsbolaget sina anställda att leta efter lokaler i beståndet som gick att konvertera till bostäder. Ett år senare har 33 nya hyresrätter tillträtts. Men det är bara början.

Läs mer

”Lämna 70-talet och ta hyresrätten in i det nya millenniet”

Det var under 70-talet som dagens ohållbara bruksvärdessystem kom till och, konstaterar Tomas Ernhagen, det är nu dags att gå vidare och ta hyresrätten in i det nya millenniet.

Läs mer

Wallenstam blir delägare i Colive

Wallenstam blir 25-procentig delägare i coliving-bolaget Colive, genom en nyemmision. Nyheten kommer en knapp månad efter nyheten att bolagen tillsammans utvecklar en ”coliving-hubb” i Kallebäcks Terrasser.

Läs mer

Riksbyggens förslag till bostadssamtalen

Nya åtgärder behövs för att få in unga vuxna på bostadsmarknaden. Det menar Riksbyggen, som föreslår ett förmånligt statligt startlån för unga som vill köpa bostad.

Läs mer

Fler lägenheter till kön tack vare arbete mot svartkontrakt

Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem lyckade under 2019 frigöra 50 procent fler lägenheter till bostadsförmedlingens kö än under 2018. Ett resultat bolaget kopplar till ett effektivt arbete mot oriktiga hyresförhållanden.

Läs mer