Emelie Olivensjö, hållbarhetsspecialist på Byggvarubedömningen. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 20 juni, 2018

”Ta socialt ansvar även för material”

Kontroll finns så att vi inte bygger in ohälsosamma ämnen i våra fastigheter. Emelie Olivensjö, hållbarhetsspecialist på Byggvarubedömningen anser att det är dags att även ställa krav på socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Kan det vara så att byggmaterial som finns i våra fastigheter är tillverkat av barnarbete?

[ Annons ]

– Ja, det kan tyvärr inte uteslutas förrän materialleverantörer har kartlagt sina leverantörskedjor. Det finns exempel på brister inom många områden där material tillverkas eller där råvaror utvinns, inte minst i Asien, Sydamerika och Afrika. Det kan vara dåliga arbetsförhållanden, korruption eller förbud för facklig verksamhet. Men tyvärr är fortfarande kunskapen låg hos såväl entreprenörer som leverantörer om hur leverantörskedjorna ser ut och vilka risker de är förknippade med.

En byggnad innehåller mängder av material från olika håll – hur kan ett byggbolag försäkra sig om att produktionen varit ”schysst” i alla led?
– Jag inser att det är oerhört komplext när det är underentreprenörer som köper material av tillverkare som i sin tur köper komponenter av andra tillverkare och så vidare, men börjar man inte någonstans så kommer inget heller att hända. Jag är säker på att fastighetsägare som klipper banden vid en invigning av en byggnad vill känna sig säkra på att materialet inte bara är giftfritt utan även är socialt hållbart.

Hur arbetar ni med frågan?
– Vi har tagit fram en självskattningsenkät som materialleverantörerna kan besvara och som beställare kan ta del av. Här förväntas materialleveran­törerna att se över sin leverantörskedja och i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter undvika negativ påverkan.

Du har själv arbetat med hållbarhet inom retail där man kommit långt i denna fråga. Varför har inte så mycket hänt i fastighetsbranschen?
– Det beror mest på att kläder riktar sig direkt till konsumenter och att det varit mycket mediebevakning kring skandaler i textilindustrin. När det gäller byggnader har fokus varit att det inte ska vara skadligt att vistas i kontor och bostäder. Men nu kommer fler av våra medlemsbolag även börja ställa krav på materialleverantörerna avseende socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Trots att man har ögonen på textilbranschen kommer det hela tiden nyheter om oegentligheter. Visar inte det hur extremt svårt det är att ha kontroll på produktionskedjor?
– Jo, men att det är svårt betyder inte att man ska ge upp och inget göra. Klädföretagen är mer transparanta idag om sina utmaningar och kan därför påverka på ett helt annat sätt då det finns en medvetenhet som inte är lika stor inom byggbranschen.

Ni har hållit på några år, hur har det tagits emot av branschen?
– Samtliga aktörer är överlag positiva, men många leverantörer tycker att det är svårt och saknar kunskap för hur man ska ta reda på fakta för hur det ser ut i ens leverantörskedja. För närvarande är självskattningsenkäten frivillig att besvara men leverantörer bör göra sig förberedda för att ta socialt ansvar för sina material.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]