[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 22 januari, 2018

Ta alla signaler på allvar

När någon utsätts för sexuella trakasserier på jobbet måste arbetsgivaren agera direkt.

Ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivaren ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd från arbetsgivaren.

[ Annons ]

Arbetsgivaren kan bli uppmärksammad på problemen på olika sätt och av andra personer än den som är utsatt, till exempel genom rykten. Det krävs alltså inte någon anmälan från den som känner sig utsatt. Om arbetsgivaren sedan frågar den det gäller och får bekräftat att hen känner sig trakasserad startar utrednings- och åtgärdsskyldigheten.

Agera direkt

 • Agera snabbt och var noggrann.
 • Om de inblandande har mycket kontakt i arbetet kan det behövas en tillfällig omplacering under utredningsfasen.
 • Ha samtal med den som säger sig vara utsatt för trakasserier och den som är anklagad för trakasserierna.
 • Hantera utredningen diskret med hänsyn till alla inblandade parter.
 • Om ord står mot ord måste du som arbetsgivare försöka bilda dig en egen uppfattning om de påstådda sexuella trakasserierna.
 • Det kan vara lämpligt att hänvisa de inblandande att ta kontakt med polisen för en polisanmälan.
 • Dokumentera och följ upp utredningen.

Viktigt att vara opartisk

Som arbetsgivare måste du förhålla dig opartisk under utredningsskedet. En utredning kan vara svår för de inblandande och du bör erbjuda nödvändiga hjälp- och stödinsatser, till exempel samtalsstöd via företagshälsovården. Koppla in facket tidigt, framför allt om arbetsrättsliga åtgärder kan bli aktuella.

Sätt stopp för trakasserier

Lagen kräver att arbetsgivare vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att stoppa trakasserierna.

 • Gör klart att trakasserier är oacceptabla och uttryckligen förbjudna enligt diskriminerings­lagen.
 • Informera båda parter om vilka åtgärder som kommer att vidtas.
 • Låt gärna den som blivit utsatt få ge förslag på hur situationen kan hanteras.
 • De åtgärder som kan bli aktuella är i första hand en tillsägelse eller en arbetsrättslig varning med uppmaning att ändra sitt beteende. Vid allvarligare fall av trakasserier kan det bli aktuellt med omplacering eller som en sista utväg uppsägning eller avsked.

Charlotta Stensson
Förhandlingschef, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]