[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 28 mars, 2018

Systematisera ert företags arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljölagen är en ramlag och detaljer om arbetsgivarens skyldigheter saknas. Därför ger Arbetsmiljöverket också ut föreskrifter där reglerna preciseras.

Föreskrifterna, som är bindande, finns inom ett stort antal områden.

[ Annons ]

Arbetsmiljöverket är också den myndighet som utövar tillsyn över hur reglerna efterlevs. Det sker genom inspektioner på arbetsplatser, vilka kan ge förelägganden eller förbud om brister i arbetsmiljön uppmärksammas.

Grunden för att hantera arbetsmiljön på arbetsplatsen korrekt finns att läsa i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Skriften preciserar och utvecklar hur man praktisk ska hantera allt arbetsmiljöarbete.

I föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) förtydligas ansvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete ur organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Skriften fokuserar på olika ohälsofaktorer som beror på hur arbetet organiseras och hur den sociala arbetsmiljön upplevs.

Charlotta Stensson
Förhandlingschef, Fastigo

 

Fem tips för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

1. Lägg grunden till en bra arbetsmiljö. Engagera dig i frågorna, få med ledningen och alla övriga ansvariga. Bjud in representanter för fack och företagshälsovård samt naturligtvis skyddsombud.

2. Bedöm risker. Gör en riskbedömning av verksamhetens olika delar. Ta fram särskilt utsatta delar av psykiska, tekniska, organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen, som exempelvis hög arbetsbelastning, ljud och ljusförhållande, hög sjukfrånvaro.

3. Dokumentera och åtgärda risker. Gör en dokumentation av riskbedömningen och en plan för vem eller vilka som ska ansvara för åtgärder och för uppföljning. Allvarliga risker ska åtgärdas på kort sikt och andra på längre sikt.

4. Gör handlingsplan. Gör en dokumenterad handlingsplan där ansvarsfördelning framkommer och åtgärdslista med tidsuppföljning.

5. Följ upp. Gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]