Publicerat 10 juni, 2021

Systemair redovisar kraftig resultatförbättring under fjärde kvartalet

Ventilationsbolaget Systemair rapporterar som förväntat en kraftig resultatförbättring för det fjärde kvartalet i räkenskapsåret 20/21. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 8,7 procent till 2 208 miljoner kronor (2 031), vilket är i linje med den preliminära siffran som angavs i slutet av förra månaden. Den organiska tillväxten var 17,1 procent.

Rörelseresultatet blev som aviserat 173,1 miljoner kronor (56,3), med en rörelsemarginal på 7,8 procent (2,8).

Resultatet före skatt var 158,0 miljoner kronor (9,7), medan resultatet efter skatt blev 116,3 miljoner kronor (-1,9). Resultat per aktie hamnade på 2,22 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 229,3 miljoner kronor (40,2).

I utdelning föreslås 3,00 kronor (0).

Bolagets vd Roland Kasper skriver i en kommentar till rapporten att kvartalet utvecklades över förväntan.

"Samtliga geografiska regioner uppvisar återigen organisk tillväxt. En stärkt bruttomarginal till
följd av den starka organiska tillväxten i kombination med lägre försäljnings- och administrationsomkostnader är de främsta anledningarna till resultatförbättringen", konstaterar bolagschefen.

Han bedömer att bolaget är väl förberett för fortsatt lönsam tillväxt när effekterna av coronapandemin klingar av.

Systemair, MkrQ4-2020/2021Q4-2019/2020Förändring
Nettoomsättning2 2082 0318,7%
Rörelseresultat173,156,3207,5%
Rörelsemarginal7,8%2,8%
Resultat före skatt158,09,71 528,9%
Nettoresultat116,3-1,9
Resultat per aktie, kronor2,22-0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet229,340,2470,4%
Utdelning per aktie, kronor3,000

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]