Publicerat 26 augusti, 2020

Systemair rapporterar lägre intäkter men högre rörelseresultat i första kvartalet

Ventilationsföretaget Systemair redovisar lägre intäkter men högre rörelseresultat i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, maj till juli 2020, jämfört med samma period i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 6,8 procent till 2 100 miljoner kronor (2 254). Den organiska tillväxten var -4,4 procent (4,1).

Rörelseresultatet blev 182 miljoner kronor (173), med en rörelsemarginal på 8,7 procent (7,7).

Resultatet före skatt var 116 miljoner kronor (177).

Resultatet efter skatt blev 82 miljoner kronor (129). Resultat per aktie hamnade på 1,57 kronor (2,44), vilket innebär en minskning med 35,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 177 miljoner kronor (194).

"Efterfrågan minskade under första kvartalet som en följd av den pågående pandemin, dock med stor variation mellan bolag och marknader. Störst påverkan under kvartalet går att se i södra och östra Europa. Den organiska tillväxten var negativ om 4,4 procent under första kvartalet men trenden var ändå positiv under den senare delen av kvartalet. Försäljningsutvecklingen är påverkad av beordrade nedstängningar till följd av pandemin. Andra marknader som Norden och Nordamerika visade god organisk tillväxt", skriver bolaget i delårsrapporten.

- Givet den osäkra utvecklingen av pandemin och den resulterande osäkerheten på flera marknader, är det för närvarande mycket svårt att ge en prognos över utvecklingen även på kort sikt. Systemair har en bra riskspridning mellan länder, kunder och produktområden. Samtliga koncernens fabriker är i drift idag och vi ser just nu en försiktig återgång till mer normal aktivitet på de flesta marknader. Vi följer fortsatt coronavirusets effekter och är beredda att vidta ytterligare åtgärder för att minska vår kostnadsbas om det skulle bli nödvändigt. Så här långt kan vi se att våra lokala ledningar har varit snabba och proaktiva i sin hantering av situationen, kommenterar vd Roland Kasper i delårsrapporten.


Systemair, MkrQ1-2020/2021Q1-2019/2020Förändring
Nettoomsättning2 1002 254-6,8%
Rörelseresultat1821735,2%
Rörelsemarginal8,7%7,7%
Resultat före skatt116177-34,5%
Nettoresultat82129-36,4%
Resultat per aktie, kronor1,572,44-35,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet177194-8,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]