Publicerat 26 augusti, 2021

Systemair ökar omsättning och resultat – drabbats av komponentbrist mot slutet av kvartalet

Ventilationsbolaget Systemair redovisar ökande omsättning och resultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Vi har under kvartalet haft en stark orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Mot slutet av kvartalet har vi drabbats av komponentbrister som medfört att vissa leveranser försenats", konstaterar vd Roland Kasper.

Omsättningen steg 9,0 procent till 2 290 miljoner kronor (2 100). Den organiska tillväxten var 13,3 procent (-4,4).

Rörelseresultatet blev 210 miljoner kronor (182), med en rörelsemarginal på 9,2 procent (8,7).

Resultatet efter skatt blev 157 miljoner kronor (82), en ökning med 91,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,98 kronor (1,57), vilket innebär en ökning med 89,8 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 159 miljoner kronor (177).

"Vi har fortsatt god orderingång och hög orderstock. Den rådande komponentbristen kan fortsatt påverka leveranserna under en period trots att vi höjt våra säkerhetslager. Systemair har en bra riskspridning mellan länder, kunder och produktområden. Vi har en decentraliserad organisation med lokala försäljningsbolag nära våra kunder vilket gör oss snabba och effektiva i vårt beslutsfattande. Vi är med våra investeringar och nya produkter väl förberedda för fortsatt lönsam tillväxt", skriver bolaget om framtidsutsikterna.

Systemair, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning2 2902 1009,0%
Rörelseresultat21018215,4%
Rörelsemarginal9,2%8,7%
Nettoresultat1578291,5%
Resultat per aktie, kronor2,981,5789,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet159235

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]