Publicerat 9 juni, 2020

Systemair minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Ventilationsföretaget Systemair redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget drar ner utdelningen till noll kronor (2,00).

Omsättningen sjönk 5,3 procent till 2 031 miljoner kronor (2 144). Den organiska tillväxten var -6,8 procent (9,3).

Rörelseresultatet blev 56,3 miljoner kronor (114,1), med en rörelsemarginal på 2,8 procent (5,3).
Nedskrivning av goodwill ingår med 38 miljoner.

Resultatet före skatt var 9,7 miljoner kronor (96,4).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (78,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (1,53).

Systemair föreslår ingen utdelning (2,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 40,2 miljoner kronor (35,5).

"Under det fjärde kvartalet minskade försäljningen med 5,3 procent. Kvartalet inleddes relativt väl men i synnerhet under april månad var nedgången påtaglig till följd av Coronarelaterade effekter i flera länder. Det är ändå glädjande att kunna rapportera Systemairs starkaste år försäljnings- och resultatmässigt. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras till följd av det åtgärdsprogram som konsekvent bedrivits. Under kvartalet genomfördes även en nedskrivning av goodwill om totalt 37,8 miljoner kronor. Justerat för nedskrivningarna uppgick rörelsemarginalen till 4,6 procent för kvartalet och 7,4 procent för helåret. Även om det inte fullt ut motsvarade våra förväntningar kan det ändå ses som ytterligare ett steg i rätt riktning mot att nå en rörelsemarginal om 10 procent", säger vd Roland Kasper.

Systemair, MkrQ4-2019/2020Q4-2018/2019Förändring
Nettoomsättning2 0312 144-5,3%
Rörelseresultat56,3114,1-50,7%
Rörelsemarginal2,8%5,3%
Resultat före skatt9,796,4-89,9%
Nettoresultat-1,978,1
Resultat per aktie, kronor-0,021,53
Kassaflöde från löpande verksamhet40,235,513,2%
Utdelning per aktie, kronor02,00

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]