Publicerat 9 juni, 2020

Systemair minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Ventilationsföretaget Systemair redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad vinst och drar ner utdelningen till noll kronor (2,00).

Omsättningen sjönk 5,3 procent till 2 031 miljoner kronor (2 144). Den organiska tillväxten var -6,8 procent (9,3). Därmed bröts en trend på tio år med organisk tillväxt. Framför allt försäljningen inom södra Europa och Asien påverkades starkt negativt till följd av corona

Rörelseresultatet blev 56,3 miljoner kronor (114,1), med en rörelsemarginal på 2,8 procent (5,3).
Nedskrivning av goodwill ingår med 38 miljoner.

Nedskrivningen är relaterad till förvärvet av Airwell i Italien samt Viking i Sydafrika. Dessa verksamheter har under flera år inte lyckats nå upprättade affärsplaner. Omfattande åtgärdsprogram pågår dock fortsatt för att vända resultatet i dessa verksamheter men coronarelaterade effekter gör att vändningen kommer att ta längre tid än planerat.

Resultatet före skatt var 9,7 miljoner kronor (96,4).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (78,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (1,53).

Systemair föreslår ingen utdelning (2,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 40,2 miljoner kronor (35,5).

"Under det fjärde kvartalet minskade försäljningen med 5,3 procent. Kvartalet inleddes relativt väl men i synnerhet under april månad var nedgången påtaglig till följd av Coronarelaterade effekter i flera länder. Det är ändå glädjande att kunna rapportera Systemairs starkaste år försäljnings- och resultatmässigt. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras till följd av det åtgärdsprogram som konsekvent bedrivits. Under kvartalet genomfördes även en nedskrivning av goodwill om totalt 37,8 miljoner kronor. Justerat för nedskrivningarna uppgick rörelsemarginalen till 4,6 procent för kvartalet och 7,4 procent för helåret. Även om det inte fullt ut motsvarade våra förväntningar kan det ändå ses som ytterligare ett steg i rätt riktning mot att nå en rörelsemarginal om 10 procent", säger vd Roland Kasper.

Han säger vidare:

"Vi ser att även inledningen på vårt första kvartal i maj och juni kommer att påverkas av corona. Efterfrågan därefter är väldigt svårbedömd. Samtliga koncernens fabriker är i drift idag och vi ser en försiktig återgång till normal aktivitet på de flesta marknader."

Bolagets bedömning är att det finns en god finansiell beredskap om effekterna från coronapandemin håller i sig under 2020/21.

Systemair, MkrQ4-2019/2020Q4-2018/2019Förändring
Nettoomsättning2 0312 144-5,3%
Rörelseresultat56,3114,1-50,7%
Rörelsemarginal2,8%5,3%
Resultat före skatt9,796,4-89,9%
Nettoresultat-1,978,1
Resultat per aktie, kronor-0,021,53
Kassaflöde från löpande verksamhet40,235,513,2%
Utdelning per aktie, kronor02,00

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]