Publicerat 11 mars, 2021

Systemair minskade rörelseresultatet något under tredje kvartalet, positiv organisk tillväxt

Ventilationsbolaget Systemair redovisar ett något minskat rörelseresultat för det tredje kvartalet i sitt räkenskapsår, samtidigt som den organiska tillväxten var positiv.

Omsättningen sjönk 6,7 procent till 2 004 miljoner kronor (2 147). Den organiska tillväxten uppgick till 1,5 procent (1,8).

Rörelseresultatet blev 108 miljoner kronor (113), med en rörelsemarginal på 5,4 procent (5,3).

Resultatet efter skatt blev 71 miljoner kronor (64), en ökning med 10,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,32 kronor (1,20), vilket innebär en ökning med 10 procent mot föregående år.

"Under det tredje kvartalet vände vi tillbaka till en organisk tillväxt om 1,5 procent efter tre kvartal i rad med negativ tillväxt", skriver vd Roland Kasper.

Efterfrågan beskrivs som fortsatt avvaktande på ett flertal marknader inom Europa till följd av regionala restriktioner, medan den nordamerikanska marknaden uppges fortsätta att utvecklas starkt.

"När effekterna av den pågående pandemin klingar av, och de kommunicerade åtgärdspaketen som gynnar oss träder i kraft, är vi väl förberedda för fortsatt lönsam tillväxt", kommenterar bolagschefen.

Systemair, MkrQ3-2020/2021Q3-2019/2020Förändring
Nettoomsättning2 0042 147-6,7%
Rörelseresultat108113-4,4%
Rörelsemarginal5,4%5,3%
Nettoresultat716410,9%
Resultat per aktie, kronor1,321,2010,0%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]