Publicerat 10 december, 2020

Systemair minskade resultatet under andra kvartalet, bra riskspridning inom koncernen

Ventilationsföretaget Systemair redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten noterades även för ett tapp, men var fortsatt positivt.

Omsättningen sjönk 11,1 procent till 2 207 miljoner kronor (2 483). Justerat för valutaeffekter och förvärv minskade nettoomsättningen med 3,8 procent.

Rörelseresultatet blev 214 miljoner kronor (284), med en rörelsemarginal på 9,7 procent (11,4).

Försäljning- och administrationskostnaderna minskade. Under rådande omständigheter är aktivitetsnivån inom framförallt säljorganisationen lägre än normalt vad gäller till exempel mässor, kund- och leverantörsbesök, fabriksvisningar och resor, skriver bolaget.
Resultatet efter skatt blev 141 miljoner kronor (194), en minskning med 27,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,70 kronor (3,72), vilket innebär en minskning med 27,4 procent mot föregående år.

Vd Roland Kasper skriver i framtidsutsikterna att Systemair har en bra riskspridning mellan länder, kunder och produktområden.

"När effekterna av den pågående pandemin klingar av är vi väl förberedda för fortsatt lönsam tillväxt", konstaterar bolagschefen.

Systemair, MkrQ2-2020/2021Q2-2019/2020Förändring
Nettoomsättning2 2072 483-11,1%
Rörelseresultat214284-24,6%
Rörelsemarginal9,7%11,4%
Nettoresultat141194-27,3%
Resultat per aktie, kronor2,703,72-27,4%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]