[ Annons ]

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 12 augusti, 2021

”Syftet är att stärka samhällets motståndskraft”

För att minska byggnaders klimatpåverkan krävs tydliga gränsvärden i den klimatdeklaration som införs efter årsskiftet, menar branschen. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda om processen kan snabbas på.  

I samband med beskedet att regeringen förlänger Cementas tillstånd att bryta kalksten på Gotland nämnde miljö- och klimatminister Per Bolund att man samtidigt tittar på åtgärder som ska minska branschens klimatavtryck. Bland annat ska man ta fram förslag som ska driva igenom den cirkulära omställningen inom byggsektorn. Bostadsminister Märta Stenevi säger till Fastighetstidningen att domstolens avvisade av Cementas ansökan blixtbelyser en allvarlig sårbarhet i viktiga delar av samhällsbyggnadssektorn, med få leverantörer och höga utsläpp. 

– Den tidsfrist som beskedet ger är fortfarande kort och det kommer krävas en stor kraftansträngning från alla delar av samhällsbyggnadssektorn för att använda tiden väl. Med politisk vilja kan vi underlätta för en nödvändig omställning men det är inte ett arbete regeringen gör ensamma, säger hon.

[ Annons ]

Regeringen ska även ta fram förslag som ska driva igenom den cirkulära omställningen inom byggsektorn, men några konkreta förslag har ännu inte presenterats. 

– Vi kommer inom kort återkomma med det åtgärdspaket som berördes vid pressträffen. Syftet med åtgärderna är att stärka samhällets motståndskraft mot sårbarheter i såväl råvaruförsörjning som strategisk tillgång till insatsvaror och samtidigt säkerställa en trygg vattenförsörjning, säger Märta Stenevi.

Från och med årsskiftet börjar den nya klimatdeklarationen gälla. Syftet är att minska klimatpåverkan i byggprocessen. Branschen har efterfrågat gränsvärden att förhålla sig till, något som Boverket tidigare sagt ska införas 2027. Det är för sent tycker branschen och regeringen ska nu utreda om processen går att snabba på.

– Boverket kommer att få i uppdrag att utreda om och hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan accelereras. Om bygg- och anläggningssektorn inte själva klarar den omställningstakt som krävs ser jag att bindande lagstiftning vad gäller klimatpåverkan för hela livscykeln kan behöva komma på plats snabbare än den färdplan som remitterats, säger Märta Stenevi.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna välkomnar en snabbare process.

– Vi ser positivt på att regeringen tagit till sig att branschen vill gå fortare fram med klimatdeklarationerna. Det här är ytterligare ett exempel på att näringslivet driver på omställningen, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]