Publicerat 24 augusti, 2020

Sydsvenska Hems resultat tyngdes av negativa värdeförändringar

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet. Resultatet före och efter skatt blev dock en förlust, tyngt av negativa värdeförändringar på fastigheter.

Hyresintäkterna uppgick till 11,3 miljoner kronor (11,3)och därmed i samma nivå som föregående år..

Driftnettot uppgick till 8,5 miljoner kronor (8,1), en ökning med 4,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,8 miljoner kronor (4,4), en ökning med 9,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -4,8 miljoner kronor (12,8). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med -9,7 miljoner kronor (+8,4).

Resultatet efter skatt blev -3,4 miljoner kronor (8,7).

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, sjönk till 106,80 kronor per aktie (114,10) den 30 juni.

Verksamheten har under perioden fortsatt med oförändrad inriktning och omfattning.

Vakansgraden avseende studentlägenheter i koncernens fastighet Ridskolan utanför
Helsingborg har snabbt ökat på grund av ett omfattande renoveringsbehov. Sydsvenska Hem
har därför i april 2020 påbörjat ett renoveringsprojekt för fastigheten Ridskolan.

Projektet avser i första hand renovering av 29 studentlägenheter av totalt 136
studentlägenheter. Avsikten är att öka renoveringstakten och förbättra standarden i
respektive lägenhet och därmed skapa en förutsättning för att höja hyrorna och eliminera
vakansgraden. Därutöver planeras för ytterligare renovering av 56 studentlägenheter under de nästkommande fyra åren.

Ridskolans övriga 78 standardlägenheter berörs inte utan sedvanlig renovering utförs som tidigare kontinuerligt och verksamheten fortsätter i oförändrad omfattning. För Sydsvenska Hems
övriga fastigheter är beståndet nästintill fullt uthyrt.

Sydsvenska Hem, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter11,311,30,0%
Driftöverskott8,58,14,9%
Förvaltningsresultat4,84,49,1%
Resultat före skatt-4,812,8
Nettoresultat-3,48,7
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor106,80114,10-6,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]