Publicerat 17 september, 2021

Sydsvenska Hem uppdaterar affärsidén, fastställer nya finansiella mål och utdelningspolicy

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem har till följd av den nyligen förvärvade fastighetsportföljen i Skåne uppdaterat sin affärsidé, fastställt nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sydsvenska Hem tillfördes 20 nya fastigheter på sammanlagt cirka 50 000 kvadratmeter genom förvärvet och ska framöver ha ett tydligt fokus på bland annat fastighetsförvaltning och stabila kassaflöden.

"Mot den bakgrunden har bolagets affärsidé uppdaterats och Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden", skriver bolaget.

De nya finansiella målen är en årlig tillväxt av förvaltningsresultatet på 15 procent per aktie, samt en långsiktig avkastning på eget kapital på 15 procent.

Vidare ska utdelningen på lång sikt uppgå till mellan 0 och 30 procent av förvaltningsresultatet avdraget för betald skatt.

"Vår lokalt förankrade organisation ges nu möjlighet att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår på marknaden. I en opportunistisk anda sätter vi grunden för ett bolag med tydligt fokus på utveckling av fastighetsbeståndet, långsiktigt värdeskapande för aktieägarna och hållbara kassaflöden", kommenterar styrelseordförande Lars Linzander.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]