Publicerat 22 februari, 2021

Sydsvenska Hem ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet och vd John Malmström beskriver att verksamheten har fortsatt med oförändrad inriktning och omfattning.

Hyresintäkterna uppgick till 11,5 miljoner kronor (11,3), en ökning med 1,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 8,2 miljoner kronor (8,5), en minskning med 3,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,7 miljoner kronor (4,4), en ökning med 6,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 5,6 miljoner kronor (7,6).

Resultatet efter skatt blev 3,1 miljoner kronor (6,7), en minskning med 53,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,3 kronor (2,8), vilket innebär en minskning med 53,6 procent mot föregående år.

De orealiserade värdeförändringarna under perioden var 0,9 miljoner kronor (2,8).

I utdelning föreslås 7,6 kronor (3,8), uppdelat vid fyra tillfällen.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 110,2 kronor (115,2).

Sydsvenska Hem, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter11,511,31,8%
Driftöverskott8,28,5-3,5%
Förvaltningsresultat4,74,46,8%
Resultat före skatt5,67,6-26,3%
Nettoresultat3,16,7-53,7%
Resultat per aktie, kronor1,32,8-53,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor110,2115,2-4,3%
Utdelning per aktie, kronor7,63,8100,0%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]