Publicerat 25 maj, 2020

Sydsvenska Hem minskar förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet. Bolaget har bytt räkenskapsår från brutet till kalenderår.

Verksamheten har under perioden fortsatt i oförändrad riktning, kommenterar vd Johan Åskogh.

Sydsvenska Hems hyresintäkter uppgick till 11,3 miljoner kronor under första kvartalet (11,3) och är därmed i samma nivå som föregående år.

Driftnettot uppgick till 8,0 miljoner kronor (8,2), en minskning med 2,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,0 miljoner kronor (5,2), en minskning med 23,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 5,1 miljoner kronor (4,4).

Resultatet efter skatt blev 2,9 miljoner kronor (5,2), en minskning med 44,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,1 kronor (1,9), vilket innebär en minskning med 42,1 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 108,8 kronor (109,4).

"Under perioden har de allmänna marknadsförhållanden ändrats till följd av oro för spridning av COVID-19. Hittills har det inte inneburit någon väsentlig negativ effekt på bolaget. Men med den osäkerheten som råder på grund av pandemin medför detta en ökad vaksamhet för att bolaget snabbt ska kunna agera", framgår det av rapporten.

Sydsvenska Hem, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter11,311,30,0%
Driftöverskott8,08,2-2,4%
Förvaltningsresultat4,05,2-23,1%
Resultat före skatt5,14,415,9%
Nettoresultat2,95,2-44,2%
Resultat per aktie, kronor1,11,9-42,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor108,8109,4-0,5%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]