Publicerat 30 november, 2020

Sydsvenska Hem minskade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet, utser ny vd från EY

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 11,0 miljoner kronor (11,3), en minskning med 2,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 7,8 miljoner kronor (8,2), en minskning med 4,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,1 miljoner kronor (5,2), en minskning med 21,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4,3 miljoner kronor (5,2).

Resultatet efter skatt blev 3,7 miljoner kronor (4,6), en minskning med 19,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,6 kronor (1,9), vilket innebär en minskning med 15,8 procent mot föregående år.

Periodens resultat har påverkats med -10,6 miljoner kronor (8,4) på grund av negativa värdeförändringar i koncernens fastighetsportfölj.

Värdenedgången är i allt väsentligt hänförlig till Ridskolans ökade vakansgrad och kraftig ökning av förväntade underhållskostnader. Det pågående projektet avseende lägenhetsrenoveringarna i Ridskolan bedöms ha en framtida positiv effekt på värdet.

Bolagets vd Johan Åskogh skriver i en kommentar att v
erksamheten under perioden har fortsatt med oförändrad inriktning och omfattning.

I samband med rapporten meddelas det att John Malmström utnämnts till ny vd för bolaget, med tillträde imorgon den 1 december. Han kommer närmast från EY som revisor inom fastighetssektorn.

Sydsvenska Hem, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter11,011,3-2,7%
Driftöverskott7,88,2-4,9%
Förvaltningsresultat4,15,2-21,2%
Resultat före skatt4,35,2-17,3%
Nettoresultat3,74,6-19,6%
Resultat per aktie, kronor1,61,9-15,8%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]