Publicerat 30 augusti, 2021

Sydsvenska Hem minskade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna var något högre.

Hyresintäkterna uppgick till 11,4 miljoner kronor (11,3).

"Hittills har spridningen av covid-19 inneburit en negativ effekt på vakansgraden avseende fastigheten Ridskolans studentlägenheter, vars vakansgrad uppgick till ca 19 procent per 30 juni 2021. I övrigt har pandemin inte inneburit någon negativ effekt på bolaget", skriver bolaget.

Driftnettot uppgick till 8,1 miljoner kronor (8,5).

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,4 miljoner kronor (4,8).

Resultatet före skatt var 16,3 miljoner kronor (-4,8), och efter skatt 12,9 miljoner kronor (-3,4).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 113,45 kronor (106,75).

I rapporten framgår det att renoveringen av Ridskolan har fortlöpt enligt plan under perioden. Efter periodens utgång har bolagets managementavtal med Pareto Business Management sagts upp per den 30 september.

”Bakgrunden till uppsägningen är dels förvärven av de 20 fastigheterna dels bolagets ambition att bygga upp en egen organisation och därigenom öka den framtida utvecklingspotentialen för koncernen”, skriver Sydsvenska Hem.

Sydsvenska Hem, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter11,411,30,9%
Driftöverskott8,18,5-4,7%
Förvaltningsresultat4,44,8-8,3%
Resultat före skatt16,3-4,8
Nettoresultat12,9-3,4
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor113,45106,756,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]