Publicerat 24 maj, 2021

Sydsvenska Hem minskade driftnettot – höjd vakansgrad påverkade

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 11,6 miljoner kronor (11,3), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 7,4 miljoner kronor (8,0), en minskning med 7,5 procent mot föregående år. Minskningen attribueras till en höjd vakansgrad och ökade löpande underhållskostnader.

Förvaltningsresultatet uppgick till 3,4 miljoner kronor (4,0), en minskning med 15,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 0,5 miljoner kronor (5,1).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (2,9). Det hänförs till uppskjuten skatt om 3,4 miljoner kronor och skattemässiga omklassificeringar.

Resultat per aktie hamnade på -1,17 kronor (1,1).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 110,5 kronor (108,8).

- Ett händelserikt kvartal där bolaget utöver ingåendet av avtal om förvärv har intensifierat renoveringstakten av studentlägenheterna i Ridskolan samt refinansierat verksamhetens lån till fördelaktigare villkor. I övrigt har verksamheten fortsatt i oförändrad riktning, säger vd:n John Malmström.

Sydsvenska Hem, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter11,611,32,7%
Driftöverskott7,48,0-7,5%
Förvaltningsresultat3,44,0-15,0%
Resultat före skatt0,55,1-90,2%
Nettoresultat-2,82,9
Resultat per aktie, kronor-1,171,1
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor110,5108,81,6%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]