[ Annons ]

Kommunstyrelsen har nu tagit ett beslut och bolaget Sycava får tillstånd att köpa marken på gamla Lv3 av Norrtälje kommun. Nu planeras 34 000 kvadratmeter handel.
Publicerat 25 januari, 2013

Sycava köper mark i Norrtälje

Kommunstyrelsen har nu tagit ett beslut och bolaget Sycava får tillstånd att köpa marken på gamla Lv3 av Norrtälje kommun. Nu planeras 34 000 kvadratmeter handel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut om försäljningen vid sitt sammanträde 23 januari. Detaljplanen medger byggrätt för 34 000 m2 handel, vilket motsvarar mer än dubbelt så mycket som på det nyöppnade Flygfältets handelsområde.

[ Annons ]

– Det är ett mycket bra och genomtänkt förslag på utbyggnad från köparen, säger Peter Elenfalk, fastighetschef i Norrtälje kommun. Dessutom får skattebetalarna tio miljoner mer än det vi satte som lägsta accepterade köpeskilling.

Tillträdet sker i två etapper. I den östra delen närmast rondellen vid södra infarten till Norrtälje sker det redan före sommaren 2013 och tillträdet till resterande del sker när utbyggnad av vägar, vatten och avlopp är klart. Det beräknas ha skett efter årsskiftet 2014.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]