Publicerat 25 mars, 2021

Swedbanks bolånevolymer för februari med i SCBs marssiffror

Swedbank uppger i ett pressmeddelande att amorteringar av bolån i februari kommer att inkluderas i rapporteringen till Statistiska Centralbyrån, SCB, i mars. Det sker på grund av kalendereffekter och det påverkar SCB:s sammanställningar av bolånevolymer för februari som publiceras idag.

För bankens del handlar det om 950 miljoner kronor i amorteringar under februari som bokförs under den 1 mars i SCB:s publikation.

”SCB gör inte någon korrigering i sin rapportering för februari. För att vara rättvisande, till exempel för beräkningen av marknadsandelar, ska de rapporterade bolånevolymerna för Swedbank Hypotek AB således reduceras med 950 miljoner kronor avseende amorteringar hänförliga till februari”, skriver Swedbank.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]