Publicerat 20 maj, 2020

Swedbanks Boindex visar på en något försämrad köpkraft hos hushållen

Svenskarnas köpkraft vid bostadsköp försämrades något under det första kvartalet. Swedbanks boindex sjönk till 113, jämfört med 115 kvartalet innan.

Trots nedgången beskrivs köpkraften som fortfarande god även om variationer förekommer mellan orter och hushåll. Som exempel måste ensamstående i bostadsrätt i Stockholm lägga ut över hälften av inkomsten på ett boende, att jämföra med 19 procent för sammanboende med barn.

I genomsnitt lägger ett hushåll som köpt en bostad under årets första månader 26 procent av disponibla inkomsten på boendet.

"Även om bostadspriserna nu rör sig nedåt, gör de det från en markant ökning i början av året. Även bolåneräntorna steg något under samma period, vilket sammantaget gjorde det dyrare att köpa bostad under årets första kvartal. Hur utvecklingen kommer att se ut under resten av året är svårbedömt på grund av coronavirusets påverkan på de faktorer som styr köpkraften i bostadsmarknaden", säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]