[ Annons ]

Om företagsskatten ändras så som Företagsskattekommittén föreslagit behöver inte effekterna bli så stora för fastighetsbolagen. Den bedömningen gör Swedbank i en ny analys.
Publicerat 16 juni, 2014

Swedbank: Skatteändringarna behöver inte få så stor effekt

Om företagsskatten ändras så som Företagsskattekommittén föreslagit behöver inte effekterna bli så stora för fastighetsbolagen. Den bedömningen gör Swedbank i en ny analys.

Förslaget som kom i förra veckan har lett till starka reaktioner hos många inom fastighetsbranschen. Enligt förslaget, ska rätten att dra av räntekostnader minska från dagens 100 procent till cirka 25 procent av rörelsevinsten. Samtidigt sänks skattesatsen från 22 till 16,5 procent för företag som inte har några räntekostnader. Beräkningar pekar på att fastighetssektorn får en extra skattebörda på mellan 3 till 4 miljarder kronor varje år.

[ Annons ]

Med stora lån och låga förvaltningskostnader ökar utsattheten och i Swedbanks analys publicerad på webbplatsen Aktiellt pekar man ut framför allt bolagen Corem, Klövern, Wallenstam, Fabege och Kungsleden som förlorarna. För de bolagen räknar Swedbank med att vinsten per aktie för 2015 kan sjunka med mellan 11–15 procent.  För hela sektorn hamnar medianvärdet på minus fem procent.

Nu har de flesta fastighetsbolag ackumulerade förlustavdrag som man kan utnyttja vilket gör att påverkan på resultatet blir betydligt lägre än vid denna första anblick. Värt att nämna är dock att förslaget innehåller en halvering av underskottsavdrag för första året vilket delvis motverkar den effekten.

Niclas Höglund, analytiker på Swedbank, tror inte att skatteändringar ska ha så stor effekt i sektorn.
– För fastighetssektorn fortsätter låga räntor och ett attraktivt räntegap i kombination med återhämtning av konjunkturen dessutom att vara en viktig drivkraft för högre fastighetsvärden, som i sin tur höjer substansvärdena och ger stöd för den underliggande vinsttillväxten i sektorn, säger han till Aktiellt.

Han påpekar också att en skatteändring först tidigast kan träda i kraft den 1 januari 2016.
– Det ger fastighetsbolagen gott om tid att rekapitalisera sig och se över sina finansiella kostnadsstrukturer, säger Niclas Höglund.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]