Publicerat 16 mars, 2022

Swecos valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i teknikkonsulten Sweco kallas till årsstämma torsdagen den 21 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,45 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår nyval av Susanne Pahlén Åklundh och Johan Wall som styrelseledamöter. Gunnel Duveblad och Elaine Grunewald har undanbett sig omval. Omval föreslås av styrelseordförande Johan Nordström och omval av styrelseledamöterna Åsa Bergman, Alf Göransson, Johan Hjertonsson och Christine Wolff.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram i form av ett
aktiebonusprogram för 2022 riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]