Publicerat 16 juli, 2021

Swecos nettoresultat 4,3 procent lägre än väntat

Teknikkonsulten Sweco redovisar en ökande omsättning som var något lägre än väntat i det andra kvartalet. Vidare var även nettoresultatet under analytikernas prognoser.

Omsättningen steg 2,8 procent till 5 643 miljoner kronor (5 489). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 668. Den organiska tillväxten var cirka 1 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 529 miljoner kronor (495), med en ebita-marginal på 9,4 procent (9,0).

Rörelseresultatet blev 509 miljoner kronor (439). Rörelsemarginalen var 9,0 procent (8,0).

Resultatet före skatt var 489 miljoner kronor (425). Resultatet efter skatt blev 379 miljoner kronor (319), analytikerkonsensus 396. Resultat per aktie hamnade på 1,06 kronor (0,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 279 miljoner kronor (1 434).

Swecos vd Åsa Bergman uppger att verksamheten såg marginalförbättringar i fem av åtta affärsområden, där Sweco Belgien visade på positiv tillväxt samt förbättrade marginaler medan starkast marginalförbättring sågs i Sweco Norge.

Bergman anser att Sweco är välpositionerat inför framtiden.

"När vi nu ser tecken på att marknadsläget förbättras och att restriktionerna lyfts, ser vi betydande affärsmöjligheter för Sweco. Pandemin har påskyndat digitaliseringen och flyttat hållbarhet högst upp på agendan, vilket leder till investeringar inom områden där vi har expertis. På Sweco har vi etablerat ökade samarbeten över kompetensområden och landsgränser. Sweco är välpositionerat på marknaden och vår starka ekonomiska ställning skapar möjligheter framöver", skriver Bergman i rapporten.

Sweco, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning5 6435 668-0,4%5 4892,8%
EBITA5294956,9%
EBITA-marginal9,4%9,0%
Rörelseresultat50943915,9%
Rörelsemarginal9,0%8,0%
Resultat före skatt48942515,1%
Nettoresultat379396-4,3%31918,8%
Resultat per aktie, kronor1,060,917,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet2791 434-80,5%
Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]