Publicerat 4 november, 2020

Swecos intäkter blev lägre än väntat medan ebita-resultat var högre än konsensus (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Teknikkonsulten Sweco redovisar intäkter som var lägre än förväntat medan ebita-resultat slog analytikernas konsensus i tredje kvartalet 2020.

Nettoomsättningen sjönk 1,6 procent till 4 547 miljoner kronor (4 623). Utfallet var 2,6 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 4 670 miljoner kronor.

Ebita-resultatet uppgick till 417 miljoner kronor (384), vilket var 13,3 procent högre än förväntade 368 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 9,2 procent (8,3).

Rörelseresultatet blev 404 miljoner kronor (361). Rörelsemarginalen var 8,9 procent (7,8).

Resultatet före skatt var 379 miljoner kronor (331).

Resultatet efter skatt blev 295 miljoner kronor (249). Resultat per aktie hamnade på 2,49 kronor (2,12).

Den positiva ebita-utvecklingen berodde främst på lägre rörelsekostnader och en positiv arvodesutveckling. Kostnadsbesparingar, främst hänförliga till covid-19, hade en positiv påverkan på ebita med cirka 70 miljoner kronor.

Geografiskt var förbättringen av ebita främst hänförlig till Sverige, Nederländerna, Finland och Belgien. Marknadsförhållandena i Storbritannien fortsätter att vara utmanande som ett resultat av nedstängningarna hänförliga till covid-19.

I Tyskland har negativa projektjusteringar en negativ påverkan på lönsamheten. Givet potentiella risker i värderingen av intäkter, gör bolaget en genomlysning av projektportföljen och har också bytt affärsområdeschef för Tyskland.

En granskning av hela projektportföljen i Tyskland har inletts. Granskningen kommer att slutföras före årsskiftet och kan leda till en mer försiktig värdering av redovisade intäkter. Omvärderingen kan potentiellt uppgå till ett belopp om upp till 120 miljoner kronor. Ingen reservering har gjorts i bokslutet för tredje kvartalet.

Den organiska tillväxten uppgick till cirka -2 procent, justerat för kalendereffekter, på en marknad som fortsätter att påverkas av den osäkerhet som covid-19-pandemin orsakar. Förvärvad tillväxt uppgick till 3 procent. Valutakurseffekter påverkade tillväxten med -3 procent.

- Vi ser normal affärsaktivitet i de flesta segment, men efterfrågan i delar av industrisegmentet samt i den privata byggoch fastighetssektorn är fortfarande påverkad. Antalet inställda eller uppskjutna projekt har minskat under tredje kvartalet, men vi ser en försiktighet på vissa marknader när det gäller att starta nya projekt, särskilt för kommersiella byggnader, kommenterar vd Åsa Bergman i delårsrapporten.

- Jag är nöjd att vi nu har fått upp farten igen inom nya förvärv, efter några månader med lägre aktivitet under våren. Vi gjorde ytterligare ett mindre förvärv i Belgien under kvartalet och har slutfört ett flertal förvärv under oktober. Förvärvet av en arkitektverksamhet i Norge är en milstolpe för Sweco och ger oss ett mer komplett tjänsteutbud på den norska marknaden, fortsätter Åsa Bergman.

"Situationen med covid-19 skapar en betydande osäkerhet gällande den framtida marknadsutvecklingen. Efterfrågan på Swecos tjänster följer normalt den allmänna makroekonomiska utvecklingen på Swecos marknader, dock med viss eftersläpning. En negativ påverkan på medellång sikt på efterfrågan är därmed att vänta till följd av de ekonomiska effekterna av covid-19. Denna påverkan kommer däremot sannolikt att dämpas av ökade offentliga investeringar", skriver bolaget om framtidsutsikterna.

Sweco, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Nettoomsättning4 5474 670-2,6%4 623-1,6%
EBITA41736813,3%3848,6%
EBITA-marginal9,2%7,9%8,3%
Rörelseresultat40436111,9%
Rörelsemarginal8,9%7,8%
Resultat före skatt37933114,5%
Nettoresultat29524918,5%
Resultat per aktie, kronor2,492,1217,5%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]