[ Annons ]

Charlie Gullström. Foto: Sweco Architects
Publicerat 31 maj, 2022

Sweco vill skapa Europas hållbaraste stadsdel

Det gamla industriområdet Näringen i Gävle ska bli Europas mest hållbara stadsdel. Genom att återbruka material då 6 000 nya bostäder skapas kan området bli helt cirkulärt visar ett förslag från Sweco.

Gävle kommun har anlitat fyra arkitektkontor för att ta fram gestaltningsförslag för att ge kommunens stadsutvecklare olika inspel från fyra olika hållbarhetsperspektiv: social hållbarhet, vattenfrågor, mobilitet och cirkularitet. Swecos uppdrag gällde det sistnämnda: en fullt ut cirkulär stadsdel.

Gävle ingår i EU:s Cities Mission, där 100 europeiska städer ska nå klimatneutralitet 2030.

[ Annons ]

– Man har en vision om en stadsdel som ska växa fram och bli Europas mest hållbara stadsdel. Därför har Gävle väldigt höga mål och ambitioner att det ska bli en både trevlig och klimatsnål stad. Det betyder att man måste styra processen väldigt noga, säger Charlie Gullström, som är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco.

För att det ska bli verklighet föreslår Sweco att man bildar storkvarter av flera mindre kvarter, som binds samman av gemensamma ytor, så som gröna stråk för odling och rekreation. Gator reserveras för cykling och fordon i lägre hastigheter medan tyngre trafik leds runt området. Ett centralt vattendrag ansluts till dammar som fångar upp överskottsvatten vid extremväder.

– Det går att få fram geografiska informationsdata genom olika kartlager, där man lagrar historiska data över ett område, till exempel vattenförhållanden, dränering, meteorologiska data, gamla och nya byggnader, och får därigenom fram mer kunskap om platsen. Var ska specifika byggnader ligga, hur ska transporterna ske, var ska vägarna dras, hur möter vi skyfallsproblematik och så vidare.

Med hjälp av smart teknik och data kan man förbereda för den cirkulära ekonomin inom stadsdelarna.

– Swecos nya verktyg Carbon Cost Compass är framtaget för klimat- och kostnadsstyrning på byggnadsnivå, men vi utvecklar det nu vidare för tillämpning på större områden som ska exploateras och planeras, samtidigt som man ska möta kommunens klimatmål. Med det här verktyget får man fram både kostnader och miljöpåverkan direkt i skissen, och det går att tillämpa på ett större område, förklarar Charlie Gullström.

Det viktigaste är dock att återanvända de gamla byggnaderna. Riva och bygga nytt bör undvikas i möjligaste mån.

– Man ska inte bara skrapa rent området och bygga nytt från grunden. Vårt förslag går ut på man återanvänder 90 till 100 procent av byggnader, grönytor, asfalt. Man ska fridlysa väldigt mycket av det som redan finns där. Även om det är fula industribyggnader så är dom funktionella, då är det bättre att riva där man måste. Då blir det en mer levande och varierad stad.

Dessutom sparar man pengar och förstås enormt mycket på miljön.

– Våra överslagsberäkningar visar att på det här området skulle man spara 34 miljoner kronor och 14,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

När boende har flyttat in kan digitala verktyg kartlägga och koppla samman ett kretslopp för återbruk, där matproduktion, sophantering, transporter och andra verksamheter samverkar i symbios.

– Vårt pågående utvecklingsarbete handlar om digitala tvillingar, alltså att arkitektens digitala 3D-modeller inte bara används för att bygga, utan blir en virtuell delningsplattform även senare, när de boende har flyttat in i Näringen. På så vis kan man visualisera de olika resurser, flöden, svinn och tillgångar som finns i området så att dessa kan delas och nyttjas av aktörerna eller skeppas vidare till andra digitala marknadsplatser, säger Charlie Gullström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]