Publicerat 17 september, 2020

Sweco vill ge ut resten av ursprungsutdelningen och föreslår aktiesplit

Teknikkonsulten Sweco föreslår en ytterligare utdelning på 3,10 kronor per aktie. Tidigare i år fick bolaget halvera det ursprungliga förslaget på 6,20 kronor per aktie på grund av osäkerheten som covid-19 orsakat.

Det uppges nu att marknadssituationen har stabiliserats och att det finns förutsättningar att betala resten av den ursprungliga föreslagna utdelningen.

Därutöver informerar bolaget att det tänker föreslå en aktiesplit på 3:1, det vill säga att bolagets aktie delas upp i tre nya aktier.

Dessa två förslag ska behandlas under en extra bolagsstämma planerad att hållas den 22 oktober. Bolagsstämman kommer på grund av covid-19 att genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna kan rösta endast genom poströstning.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]