Publicerat 21 december, 2020

Sweco tar nedskrivning på 290 miljoner kronor i tyska projektportföljen

Teknikkonsulten Sweco har skrivit ned rörelsekapital i den tyska projektportföljen med 290 miljoner kronor efter en avslutad granskning. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Oaktat denna nedskrivning prognostiseras det sista kvartalets rörelseresultat vara i linje med det som tidigare förmedlats.

"Sweco Tyskland har fullt fokus på att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa strikt projektstyrning och projektredovisning framöver för att kunna säkerställa lönsam tillväxt. Implementeringen av Sweco-modellen kommer att intensifieras", skriver bolaget.

https://mfn.se/cis/a/sweco/sweco-nedskrivning-till-foljd-av-genomlysning-av-projektportfolj-i-sweco-tyskland-87310f29

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]