Publicerat 11 februari, 2021

Sweco sämre än väntat i fjärde kvartalet, tyngs av stor nedskrivning

Teknikkonsulten Sweco redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten minskade. Utdelningen föreslås att höjas.

Omsättningen sjönk 9,7 procent till 5 142 miljoner kronor (5 692). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 557.

Ebita-resultatet uppgick till 224 miljoner kronor (532), väntat 559, med en ebita-marginal på 4,4 procent (9,3).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 514 miljoner kronor (532), väntat 559.

Rörelseresultatet blev 248 miljoner kronor (596). Rörelsemarginalen var 4,8 procent (10,5).

Resultatet före skatt var 226 miljoner kronor (570).

Resultatet efter skatt blev 235 miljoner kronor (472).

Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (1,34).

I utdelning föreslås 2,20 kronor (2,07), väntat 2,08.

Sweco, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning5 1425 557-7,5%5 692-9,7%
EBITA224559-59,9%532-57,9%
EBITA-marginal4,4%10,1%9,3%
EBITA, justerat514559-8,1%532-3,4%
Rörelseresultat248596-58,4%
Rörelsemarginal4,8%10,5%
Resultat före skatt226570-60,4%
Nettoresultat235472-50,2%
Resultat per aktie, kronor0,661,34-50,7%
Utdelning per aktie, kronor2,202,085,8%2,076,3%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]