Publicerat 11 februari, 2021

Sweco sämre än väntat i fjärde kvartalet, även justerat för stor nedskrivning (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Teknikkonsulten Sweco redovisar lägre intäkter och resultat än analytikernas förväntningar i fjärde kvartalet 2020, även justerat för en stor nedskrivning på 290 miljoner kronor. Utdelningen föreslås att höjas.

Nettoomsättningen sjönk 9,7 procent till 5 142 miljoner kronor (5 692). Utfallet var 7,5 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 5 557 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var -5 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 224 miljoner kronor (532), väntat var 559 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 4,4 procent (9,3). Här ingår en nedskrivning i den tyska verksamheten på 290 miljoner kronor.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 514 miljoner kronor (532), vilket är 8,1 procent sämre än förväntade 559 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 248 miljoner kronor (596). Rörelsemarginalen var 4,8 procent (10,5).

Resultatet före skatt var 226 miljoner kronor (570).

Resultatet efter skatt blev 235 miljoner kronor (472). Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (1,34).

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 2,20 kronor per aktie (2,07), vilket är 5,8 procent högre än väntade 2,08 kronor.

Ebita-resultatet påverkades av lägre genomsnittliga arvoden och en lägre debiteringsgrad. Lägre rörelsekostnader och bidraget från förvärven bidrog positivt. Kostnadsbesparingar som främst var hänförliga till covid-19 hade en positiv påverkan på ebita med cirka 90 miljoner kronor.

I slutet av kvartalet var cirka 70 medarbetare fortfarande korttidspermitte-rade. Huvuddelen av dem var i Storbritannien och Finland.

Kvartalet hade sex fler arbetstimmar jämfört med samma period föregående år. Det motsvarade en positiv påverkan om cirka 55 miljoner kronor på nettoomsättning och ebita jämfört med föregående år.

Debiteringsgraden minskade till 74,1 procent (74,6).

"Situationen med covid-19 fortsätter att skapa en betydande osäkerhet gällande den framtida marknadsutvecklingen. Efterfrågan på Swecos tjänster följer normalt den allmänna makroekonomiska utvecklingen på Swecos marknader, dock med viss eftersläpning. En negativ påverkan på medellång sikt på efterfrågan är därmed att vänta till följd av de ekonomiska effekterna av covid-19. Denna påverkan kommer däremot sannolikt att dämpas av ökade offentliga investeringar. Sweco lämnar inga prognoser", skriver bolaget om utsikterna i bokslutet.

Sweco, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning5 1425 557-7,5%5 692-9,7%
EBITA224559-59,9%532-57,9%
EBITA-marginal4,4%10,1%9,3%
EBITA, justerat514559-8,1%532-3,4%
Rörelseresultat248596-58,4%
Rörelsemarginal4,8%10,5%
Resultat före skatt226570-60,4%
Nettoresultat235472-50,2%
Resultat per aktie, kronor0,661,34-50,7%
Utdelning per aktie, kronor2,202,085,8%2,076,3%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]