Bild: Sweco.
Publicerat 27 mars, 2020

Sweco projekterar Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir en del av den första etappen av den kommande Ostlänken. Nu står det klart att det blir Sweco som projekterar stadens centralt belägna resecentrum, som innebär en stor utvidgning av dagens järnvägsområde och som även binder samman stadens norra och centrala delar.

Järnvägsprojektet Ostlänken är tänkt att förbättra tågtrafiken längs de första 20 milen från Stockholm längs Södra stambanan i Södermanland och Östergötland. På Nyköpings kommande resecentrum ska tåg och buss samlas på en plats. Sweco ska under minst två år bland annat hjälpa till med upphandling av entreprenörer för utbyggnaden och kontakten med berörda myndigheter och fastighetsbolag.

[ Annons ]

– Jag är väldigt glad och stolt över att Sweco ges en så central roll i arbetet med Nyköpings nya resecentrum som får stor betydelse inte bara för Nyköping utan också berör hela regionen, säger Fredrik Wallner, vd Swecos anläggningskonsulter.

Projekteringen av Nyköpings resecentrum är ett komplext infrastrukturprojekt, och involverar flera av Swecos olika expertkompetenser i uppdraget. Förutom själva resecentrum kommer området exploateras för nya bostäder och verksamheter.

– Sweco bidrar både med teknisk kompetens och tjänster för att kvalitetssäkra miljö- och samhällsfunktionerna i området. Vi kommer också arbeta med effektivisering och digitalisering för bättre samverkan, vilket är mycket viktigt för alla som deltar i arbetet, förklarar Fredrik Wallner.

Nyligen tecknade Trafikverket och Nyköpings kommun förnyade avtal för Nyköpings resecentrum. Avtalen styr vilka delar som planeras och byggs av kommunen och vilka delar som planeras och byggs av Trafikverket. Trafikverket tar fram en järnvägsplan för utformning av spår, perronger och förbindelser.

– Vi är många som ser fram emot att byggnationen av Nyköpings resecentrum startar. Vi har redan idag behov av ett resecentrum som kan erbjuda snabba byten mellan tåg och buss och som är tillgängligt för alla. Att det ligger placerat mitt i staden gör också att många av oss kommer att kunna gå och cykla till bussen eller tåget, säger Kent Nyman, chef Tekniska divisionen i Nyköpings kommun.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]