Publicerat 15 maj, 2020

Sweco ökade mer än väntat i första kvartalet, upplever lägre efterfrågan inom vissa branscher

Teknikkonsulten Sweco redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

"Den positiva utvecklingen under 2019 lade grunden för att gå in i 2020 med en stark position på marknaden och finansiellt. När vi sammanfattar årets inledning så kan jag konstatera att vi levererade ett starkt kvartal, trots den globala oron för följderna av Covid-19", uppger vd Åsa Bergman.

Omsättningen steg 11,4 procent till 5 680 miljoner kronor (5 101). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 663. Den organiska tillväxten var 4 procent justerat för kalendereffekter.

Ebita-resultatet uppgick till 630 miljoner kronor (531), väntat 592, med en ebita-marginal på 11,1 procent (10,4).

Rörelseresultatet blev 615 miljoner kronor (537), väntat rörelseresultat var 575. Rörelsemarginalen var 10,8 procent (10,5).

Resultatet före skatt var 577 miljoner kronor (510), analytikerkonsensus 553.

Resultatet efter skatt blev 443 miljoner kronor (391), analytikerkonsensus 421.

Resultat per aktie hamnade på 3,76 kronor (3,34).

Sweco upplever en lägre efterfrågan inom vissa branscher, särskilt inom industrisegmentet samt de privata bygg- och fastighetssegmenten.

"Vi har sett ett antal stoppade och försenade projekt, som kommer att få en negativ påverkan på våra intäkter framöver. Till följd av detta meddelade vi den 6 april organisatoriska anpassningar där totalt 200 medarbetare i Sverige omfattas av åtgärder och 50 medarbetare i Norge samt 35 medarbetare i Belgien korttidspermitteras. Vi har därefter beslutat att omkring 150 medarbetare i Storbritannien, 25 medarbetare i Finland och ytterligare 30 medarbetare i Norge ska korttidspermitteras, främst på grund av lägre efterfrågan inom ovannämnda segment", skriver Sweco-chefen.

Sweco, MkrQ1-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2019Förändring
Nettoomsättning5 6805 6630,3%5 10111,4%
EBITA6305926,4%53118,6%
EBITA-marginal11,1%10,5%10,4%
Rörelseresultat6155757,0%53714,5%
Rörelsemarginal10,8%10,2%10,5%
Resultat före skatt5775534,3%51013,1%
Nettoresultat4434215,2%39113,3%
Resultat per aktie, kronor3,763,3412,6%
Konsensusdata från Factset

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]