[ Annons ]

Bonovas projekt Kvillebacken,
Publicerat 27 mars, 2017

Sweco och Bonava utvecklar BIM-plattform

Sweco har tillsammans med bostadsutvecklaren Bonava utvecklat en digital BIM-plattform som ska effektivisera byggprocessen.

BIM har funnits länge på byggsidan och det har talats mycket om hur den digitala tekniken ska implementeras även i förvaltningsskedet. Sweco och Bonovas  BIM-plattform är ett steg på vägen.

[ Annons ]

Den nya tekniska infrastrukturen ska underlätta i allt från analys, projektering och marknadsföring till produktion. Sweco har även byggt en samlad och integrerad molnlösning för dokumenthantering. Bonava migrerar sina tidigare teknikplattformar till denna lösning.

– Vi bygger en framtidssäkrad BIM-plattform som är grund för att förverkliga vår vision att skapa levande platser där människor kan trivas och vara lyckliga. Swecos stöd har varit mycket viktigt i skapandet av denna helhetslösning, säger Patrik Lindvall, VDC-ansvarig för Bonava.

BIM – Building Information Modelling eller på svenska; Byggnadsinformationsmodellering – handlar om att bygga virtuella modeller av verkligheten, till exempel en fastighet. I modellen kan sedan all information från byggnadens livscykel samlas och analyseras.

Swecos uppdrag har varit att konkretisera och implementera den tekniska kärnplattformen som är grunden för att Bonava ska kunna effektivisera byggprocessen för såväl hus som närområden.

– Många olika kompetenser från flera länder har varit involverade i detta spännande pionjärprojekt som kommer att underlätta för framtidens samhällsbyggande. Lösningen bygger på molnbaserad BIM, Building Information Modelling, och vi har arbetat med teknik i yttersta framkant vid framtagandet av plattformen. Genom att samla all information i en molnlösning ges tillgång till rätt informationen vid rätt tidpunkt där nya funktioner och tjänster kan adderas och visualiseras direkt, säger Maria Gårdlund, vd för Swecos IT-konsulter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]