Publicerat 11 maj, 2021

Sweco minskar omsättning och vinst i första kvartalet

Teknikkonsulten Sweco minskade såväl omsättningen som vinsten i det första kvartalet.

Omsättningen sjönk 2,5 procent till 5 538 miljoner kronor (5 680).

Ebita-resultat blev 540 miljoner kronor (630), med en ebita-marginal på 9,8 procent (11,1).

Rörelseresultatet blev 523 miljoner kronor (615), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (10,8).

Resultatet efter skatt blev 392 miljoner kronor (443) och resultatet per aktie hamnade på 1,10 kronor (3,76).

"Vi har inlett året med stabila marginaler och en svagt positiv organisk tillväxt, trots utmaningarna på marknaden. Fyra av våra åtta affärsområden levererade tvåsiffriga marginaler och tre av dem låg en bra bit över vårt lönsamhetsmål på 12 procent. Vi såg också en stabil orderingång och orderbok. Det gläder mig att se att vi vinner rätt sorts projekt, och jag är stolt över att Sweco spelar en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Ett exempel från det här kvartalet är H2 Green Steel, ett banbrytande projekt för att utveckla storskalig fossilfri stålproduktion i norra Sverige", säger vd Åsa Bergman i en kommentar.

Hon betonar att bolaget kan agera på möjligheter och att bolaget fortsatt har fokus på förvärv.

"Vi upprätthåller en stark finansiell ställning med ett stabilt kassaflöde och en låg nettoskuld, vilket ger oss flexibilitet och gör att vi kan agera på möjligheter."


Sweco, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning5 5385 680-2,5%
EBITA540630-14,3%
EBITA-marginal9,8%11,1%
Rörelseresultat523615-15,0%
Rörelsemarginal9,4%10,8%
Resultat före skatt577
Nettoresultat392443-11,5%
Resultat per aktie, kronor1,103,76-70,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]