Publicerat 18 september, 2020

Sweco kallar till extra stämma för att besluta om split och utdelning

Aktieägarna i teknikkonsulten Sweco kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ytterligare utdelning på 3,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 26 oktober, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning den 23 oktober.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 360 miljoner och högst 1,44 miljarder aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig
aktie i bolaget delas i tre aktier av samma aktieslag, aktiesplit 3:1. Första handelsdag i aktien efter genomförd split beräknas bli den 10 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]