Publicerat 21 april, 2020

Sweco halverar utdelningsförslaget

Teknikkonsulten Sweco meddelar att styrelsen beslutat att revidera utdelningsförslaget till 3,10 kronor per aktie. Det är en halvering från tidigare förslaget om 6,20 kronor per aktie.

"Sweco har som tidigare kommunicerats en fortsatt stark finansiell position med god likviditet och med en projektportfölj som är relativt opåverkad av covid-19. Men det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan som covid-19 kan komma att få för bolaget. Förslaget ska därför ses som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa Swecos finansiella styrka och flexibilitet", framgår det av ett pressmeddelande.

Styrelsen flaggar för avsikten att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att överväga och besluta om en extra utdelning, om marknadssituationen medger det.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]