[ Annons ]

2010 fanns det 7 145 000 byggnader i Sverige. Av dem fanns 49 procent i tätorter. De tillsammans skulle täcka en yta motsvarande halva Öland. För första gången har SCB tagit fram statistik baserad på byggnadskropparnas ytor.
Publicerat 27 mars, 2012

Sveriges tätbebyggelse ryms på mindre än halva Öland

2010 fanns det 7 145 000 byggnader i Sverige. Av dem fanns 49 procent i tätorter. De tillsammans skulle täcka en yta motsvarande halva Öland. För första gången har SCB tagit fram statistik baserad på byggnadskropparnas ytor.

Bebyggelsen i Sverige är ojämnt regionalt fördelad. Stockholms län har den största andelen av bebyggelse i tätort med drygt 68 procent, medan Jämtlands län ligger lägst med 22 procent.

[ Annons ]

Statistiska centralbyrån (SCB) har nu för första gången lyckats ta fram statistik baserat på byggnadskropparnas ytor.

Av den totala tätortsbebyggelsen finns den största andelen i Västra Götalands län och Skåne län. Den kommun som har allra flest byggnader i tätort är Göteborg med cirka 145 000 byggnader.

Av landets tätortsbebyggelse utgjorde 47 procent bostäder och 48 procent ekonomi- och komplementbyggnader. Vad gäller bostadsbebyggelse i tätort så utgör friliggande småhus den absolut största andelen.

Ungefär hälften av alla personer i tätort bor i flerbostadshus.

Läs mer om SCB:s statistik här.

Källa: Statistiska Centralbyrån, enheten för Miljöekonomi och naturresurser

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]