Kan ett ökat antal lärlingsplatser få fler unga in i arbete? Foto: Shutterstock.
Publicerat 11 april, 2017

Sveriges kommunpolitiker vill se fler lärlingsplatser

Åtta av tio kommunpolitiker anser att fler lärlingsplatser är en effektiv åtgärd för att få fler unga i arbete. Landets kommunpolitiker önskar också ett tätare samarbete mellan näringslivet, kommunen och arbetsförmedlingen. Det visar en årlig undersökning från Fastigo.

– Arbetslösheten sjunker i landet, men fortfarande är väldigt många utan jobb, inte minst bland unga och utrikesfödda. Vi måste vara öppna för fler sätt att skapa arbete och utveckla lärlingssystemet inom fler branscher. Vår undersökning sänder en stark signal till regering och riksdag men också till oss parter på arbetsmarknaden, säger Mona Finnström, vd på Fastigo, i en kommentar.

[ Annons ]

I undersökningen har kommunpolitikerna fått betygsätta ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få fler unga i arbete och betygsatt dessa enligt en femgradig skala från ”helt ineffektiv” till ”mycket effektiv”. Högst medelbetyg får lärlingsplatser, där hela 84 procent av kommunpolitikerna bedömer att den åtgärden är effektiv eller mycket effektiv.

Nästan lika många, 81 procent, tror också att matchning mellan utbildning och arbetsgivares efterfrågan på kompetens, samt ett tätare samarbete mellan näringsliv, kommun och arbetsförmedling skulle vara effektiva åtgärder. Minst populärt är traineeplatser där endast hälften, 52 procent, tror att det är en effektiv åtgärd för att få fler unga i arbete.

– Fastighetsbranschen har brist på arbetskraft med rätt kompetens, till exempel inom digitalisering och IT. Vi behöver ett ännu bättre samarbete mellan politiker, näringsliv och utbildningsanordnare för att kunna möta företagens anställningsbehov, säger Mona Finnström.

Klicka på bilden för att göra den större.

Läs mer:

Få söker till fastighetsutbildningen. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]